Har du frågor eller önskar komma i kontakt med styrelsen?

Ordförande:
Solveig Bransell
Telefon: 073-829 98 78
Epost: bransell@outlook.com

Sekreterare:
BrittMarie Forsberg
Telefon: 076-109 68 96‬
Epost: brittmarieforsbergs@gmail.com

Kassör:
Åke Boman
Telefon: 076-785 77 51
Epost: familjenboman@yahoo.se

Materialförvaltare:
Håkan Stark
Telefon: 0240-720 28
Epost: hakan.stark@telia.com

Studieorganisatör:
Doris Jansson
Telefon: 070-691 71 46
Epost: doris.jansson@ss-runn.se

Medlemsansvarig:
Kicki Vinkler
Telefon: 070-571 35 96
Epost: kristina.vinkler@gmail.com

Övriga ledamöter:

Lilian Bergström
Telefon: 0240-59 29 66
Epost: lilian@vcom.se

Ulla Lestander
Telefon: 070-572 21 11
Epost: u.i.lestander@ telia.com

Lena Stoor
Telefon: 076-7684091
Epost: lena.stoor@gmail.com

Redaktionskommitté för tidningen Släktforskaren:

Kia Andersson
Ulla Lestander
Björn Elf
Epost: slf-vbs@hotmail.com

Webbmaster:
Ingvar Bransell
Telefon: 070-5637017
Epost: bransell@outlook.com

Post- och besöksadress:

Västerbergslagens Släktforskare
Östra Storgatan 30
771 50 Ludvika