Medlemsavgiften 2019:

Enskild medlem 180 kr
Enskild medlem under 18 år 40 kr
Familj 220 kr
Nyckelbricka till lokalen 120 kr

Är du medlem och önskar nyckelbricka till lokalen? Kontakta vår ordförande Solveig Bransell för ytterligare information.

För att bli medlem:

Betala in ovanstående medlemsavgift till:
Plusgiro nummer 337307-3.

Märk din inbetalning med för- och efternamn, telefonnummer och eventuell e-postadress.

I medlemsavgiften ingår medlemstidningen Släktforskaren och hemlån av litteratur. I lokalen har medlemmarna tillgång till släktforskningsprogrammen Arkiv digital och SVAR (kyrkoböcker på internet) samt Sveriges befolkning, Dödboken, Begravda i Sverige och emigranten tillsammans med lokala publikationer. Du kan läsa mer om vad som finns att tillgå för dig som medlem under rubriken släktforskarlokalen.

Ändra dina medlemsuppgifter:

Har du bytt adress eller kontaktuppgifter?
Vi önskar din hjälp att bibehålla en aktuell medlemslista. Skicka dina nya uppgifter till vår medlemsansvarige Kristina Vinkler.