Föreningen har en egen lokal på Östra Storgatan 30, en trappa ner.  Lokalen är utrustad med ett trinettkök, WC, bibliotek, datasal samt mötesrum.

I lokalen får föreningens medlemmar ta del av en mängd lokal litteratur , skrifter och släktutredningar. I lokalen finns också ett antal datorer samt mikroläsare. Datorerna är installerade med programmen Arkiv Digital och SVAR (digitala kyrkoböcker) samt Sveriges befolkning, Dödboken, Begravda i Sverige, Emigranten och lokala publikationer som till exempel Kjell Vadfors skrivna och inskannade material; Norrbärke Byalängder 1500-1700 talet, Söderbärke Domböcker 1546-1708, Norberg 1545-1618, Grangärde Byalängder 1628-1720, Grangärde Domböcker 1547-1746, Grangärde Födda, Vigda och Döda 1628-1730 och Torp och Gårdar på Malingsbo revir.

Föreningen har också en stor mängd mikrofilmer. I dag finns mikrofilmer för samtliga församlingar i Dalarna samt för närliggande församlingar inom S (Värmlands län), T (Örebro län) och U (Västmanlands län).

Bilden är tagen av Dalarnas Tidning, Isak Angerbjörn, 110705