Föreningen har en egen lokal på Östra Storgatan 30 (en trappa ner) i Ludvika.  Lokalen är utrustad med ett trinettkök, WC, bibliotek, datasal samt mötesrum.

I lokalen får föreningens medlemmar ta del av en mängd lokal litteratur, skrifter och släktutredningar. I lokalen finns också ett antal datorer. Datorerna är installerade med programmen  Arkiv Digital och SVAR (digitala kyrkoböcker) samt Sveriges befolkning, Dödboken, Begravda i Sverige, Emigranten.

Lokala publikationer som till exempel Kjell Vadfors skrivna material; Norrbärke Byalängder 1500-1700 talet, Söderbärke Domböcker 1546-1708, Norberg 1545-1618, Grangärde Byalängder 1628-1720, Grangärde Domböcker 1547-1746, Grangärde Födda, Vigda och Döda 1628-1730 finns i lokalen.

Torp och Gårdar på Malingsbo revir finns på CD skiva i Lokalen.

 

Bokningar i forskarsalen 2024